COMMUNITY DEVELOPMENT

 • Name of Communities
  Connections
 • I. Duan Penh
 • ភូមិ ១៧ (ស្រះចក) ប្លុក៣ ច្រកផ្លូវ៧២
  31
 • ភូមិ ២២ (ស្រះចក) ប្លុក៣៣
  52
 • ភូមិ ២៣ (ស្រះចក) ប្លុក៣៣
  430
 • ភូមិ ២៤ (ស្រះចក) ប្លុក៣៣
  17
 • ភូមិ ១២ (ផ្សារថ្មី៣ ប្លុក១៥)
  24
 • ព្រះមុនីវង្ស A-B (ភូមិ១១ ផ្សារថ្មី៣ ប្លុក៩)
  108
 • ភូមិ ១១-១២B (ស្រះចក ប្លុក២៨)
  426
 • មិត្តភាព-សាមគ្គី (ស្រះចក ប្លុក៣១)
  60
 • សាមគ្គី ៣ ប្លុក៣១ ស/កស្រះចក
  13
 • ភូមិ ១០ A-B-C ប្លុក១០ ផ្សារថ្មី៣
  119
 • សរុប
  1,280
 • II. 7Makara
 • ជូលីណា (ស/កវាលវង់) ប្លុក០៩
  29
 • ពេទ្យក្រុង (ស/កវាលវង់) ប្លុក១១
  37
 • បូរីកីឡា (ស/កវាលវង់)
  415
 • សរុប
  481
 • III. Toul Kok
 • សង្រ្គោះ (ភូមិ១៣ បឹងកក់១ ប្លុក៤៥)
  46
 • ភូមិ១៧ (ប្លុក៧២ បឹងកក់២)
  9
 • ភូមិ២២ (ប្លុក៧២ បឹងកក់២)
  161
 • ភូមិ២៣ (ប្លុក៧២ បឹងកក់២)
  75
 • អភិវឌ្ឍន៍ (ភូមិ១៥-១៦ទឹកល្អក់)
  211
 • ភូមិ១២ (បឹងកក់២)
  60
 • រទេះភ្លើង បេ​ (ភូមិ១០ ដេប៉ូ៣ ប្លុក១៧)
  38
 • ភូមិ១ (ទឹកល្អក់៣ ប្លុក២៧-២៨)
  86
 • ភូមិ១ (បឹងសាឡាង ប្លុក៤៦)
  64