ការផ្លាស់ប្តូរអភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ      នៅថ្ងៃសុក្រ ១៣កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ រ.ទ.ស.ភ បានរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើទី១០។ តាមរយៈការបោះឆ្នោតក្នុងមហាសន្និបាត ជាលទ្ធផលបានអនុម័តលើការផ្លាស់ប្តូរសមាសភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់ រ.ទ.ស.ភ ដូចខាងក្រោម៖
- លោក ស្រេង សំឱក ជា អភិបាលឯករាជ្យ ជំនួសលោក អោម សេងបូរ៉ា
- លោក ណាំ ចន្ទ្រី ជា អភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន ជំនួសលោក ចាង យុនហ្វេង

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម