ការដេញថ្លៃក្នុងស្រុក


លេខការផ្គត់ផ្គង់កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឯកសារ
No.234-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ម៉ាស៊ីចុចទឹកក្តៅ-ត្រជាក់ និងសម្ភារសុវត្ថិភាពការងារការដ្ឋាន30 Sep 202219 Oct 2022Download
No.227-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាមេកានិចខ្នាតតូច កំបោរ គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម សម្ភារតភ្ជាប់បំពង់ប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ដែក30 Sep 202202 Nov 2022Download
No.226-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម ប្រតិករគីមី GLASSWARE និងម៉ូតូ30 Sep 202212 Oct 2022Download
No.220-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក និងរថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាល28 Sep 202212 Oct 2022Download
No.205-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម ប្រតិករគីមី GLASSWARE និងម៉ូតូ20 Sep 202229 Sep 2022Download
No.210-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណ Firewall Protection អាជ្ញាប័ណ្ណ Topkapi និងអាជ្ញាប័ណ្ណ Anti-Virus20 Sep 202212 Oct 2022Download
No.214-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ កុំព្យូទ័រ សម្ភារអេឡិចត្រូនិច បរិក្ខារ Network និងអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Microsoft Office 36520 Sep 202219 Oct 2022Download
No.150-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់ទន្លេ08 Sep 202212 Oct 2022Download
No.173-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់រថយន្តបម្រើការដ្ឋាន Pick Up31 Aug 202205 Oct 2022Download
No.199-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ31 Aug 202205 Oct 2022Download
No.195-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន និងសម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារ និងការដ្ឋាន31 Aug 202205 Oct 2022Download
No.180-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក និងរថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាល18 Aug 202221 Sep 2022Download
No.144-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិច-ខ្នាតតូច08 Aug 202205 Oct 2022Download
No.143-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ធាតុបណ្តុំកករ Poly Aluminum Chloride08 Aug 202205 Oct 2022No.Download
No.145-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់15 Jul 202227 Jul 2022Download
No.139-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាន គ្រឿងសង្ហារឹម និងអំបិលសម្រាប់ផលិតក្ល័រ13 Jul 202210 Aug 2022Download
No.092-2022ផ្គត់ផ្គង់ថ្ម ១x២ និងថ្ម M3030 Jun 202220 Jul 2022Download
No.130-2022ការប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់30 Jun 202231 Jul 2022Download
No.117-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃសេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់30 Jun 202213 Jul 2022Download
No.086-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនថតចម្លង និងឌ្រាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២26 May 202222 Jun 2022Download
No.073-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីអញ្ជើញចូលរួមដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​ថ្នាំប្រតិករគីមី ឧបករណ៍ពិនិត្យគុណភាពទឹក GLASSWARE ប្រងរំអិល ខ្លាញ់គោ និងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព11 May 202225 May 2022Download
No.060-2022សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើកទី២ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន31 Mar 202221 Apr 2022Download
No.045-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំប្រតិករគីមី ឧបករណ៍ពិនិត្យគុណភាពទឹក គ្រឿងបន្លាស់ ប្រេងរំអិល និងខ្លាញ់គោ និងសម្ភារការិយាល័យ25 Mar 202228 Apr 2022Download
No.049-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រ បរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យា បរិក្ខារ Server និងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព25 Mar 202228 Apr 2022Download
No.056-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក និងសក្ខីបត្រ25 Mar 202220 Apr 2022Download
No.032-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់​ ៥កញ្ចប់ បោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក, រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់, បំពង់ប៉េវេសេ, ក្ល័រម្សៅ និងខ្សាច់សម្រាប់អាងច្រោះ18 Feb 202224 Mar 2022Download
No.028-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់​ផ្តល់សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់រយៈពេល ១ឆ្នាំ18 Feb 202209 Mar 2022Download
No.008-2022សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់​ក្ល័រឧស្ម័ន15 Feb 202224 Mar 2022Download
No.026-2022សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកអាស៊ីតលាង Cell15 Feb 202203 Mar 2022Download
No.009-2022ប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃស្តីពីការផ្តល់សេវាសវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការិយបរិច្ឆេទ ២០២២12 Jan 202230 Jan 2022Download
No.007-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់, សេវាថែទាំប្រព័ន្ធ Spot Billing និង ក្រដាសបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក12 Jan 202217 Feb 2022Download
No.292-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពីការ​លុបចោលការ​ដេញ​ថ្លៃគ្រឿង​ចក្រធុនធ្ងន់(ជុំនុំ)10 Dec 202131 Dec 2021Download
No.291-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការប្រកាសលុបចោលសេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១08 Dec 202131 Dec 2021Download
No.290-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការប្រកាសលុបចោលគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់08 Dec 202131 Dec 2021Download
No.274-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃក្បាលបុកបេតុងភ្ជាប់ជាមួយ Backhoe Loader30 Nov 202131 Dec 2021Download
No.270-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវា​សវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការិយបរិច្ឆេទឆ្នាំ២០២២30 Nov 202110 Dec 2021Download
No.263-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើកទី២ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​​ផ្តល់​សេវា​ភ្នាក់ងារ​ចុះបញ្ជី​ផ្ទេរមូលបត្រ និងទូទាត់22 Nov 202125 Nov 2021Download
No.256-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​សេវាភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងទូទាត់02 Nov 202112 Nov 2021Download
No.251-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើកទី២ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិច-ខ្នាតតូច, អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Microsoft Office 365 និងAutoCAD និងគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់02 Nov 202112 Nov 2021Download
No.248-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការ​លុបចោលការដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី​ គ្រឿងបន្លាសក្ល័រ និងគ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធមេកានិច25 Oct 202125 Nov 2021Download
No.247-2021លិខិតប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃស្តីពីការផ្តល់សេវាសម្អាត និងអនាម័យទូទៅនៅរោងចក្រផលិតទឹកស្អាត19 Oct 202119 Nov 2021Download
No.246-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​សេវា​សវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការិយបរិច្ឆេទ២០២២19 Oct 202125 Nov 2021Download
No.245-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ ៦កញ្ចប់​ (១)សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (២)ថ្នាំប្រតិករគីមី (៣)អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ ESET (៤)អាជ្ញាប័ណ្ណ Firewall Protection (៥)កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព (៦)គ្រឿងសង្ហារឹម19 Oct 202127 Oct 2021Download
No.234-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់​ផ្គង់​៥កញ្ចប់ (១)​សេវាធ្វើអោយ​ប្រសើរ​ឡើង​ប្រព័ន្ធ​បោះពុម្ភ​វិក្កយ​បត្រ (២)គ្រឿង​បន្លាស់​ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី (៣)គ្រឿងន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក (៤)គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធមេកានិច (៥)មធ្យោ​បាយ​ការដ្ឋាន19 Oct 202112 Nov 2021Download
No.225-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃសេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ថ្នាំប្រតិករគីមី អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ អាជ្ញាប័ណ្ណ Firewall Protection កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព និងគ្រឿងសង្ហារឹម01 Oct 202114 Oct 2021Download
No.223-2021សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការពន្យាពេលបើក​ឯកសារដេញ​ថ្លៃ23 Sep 202130 Sep 2021Download
No.214-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាមេកានិច ឧបករណ៍ការពាររណ្តៅដាក់បំពង់ អាជ្ញាប័ណ្ណបន្ថែមប្រព័ន្ធ Spot Billing និងអាជ្ញាប័ណ្ណ Microsoft Office 365 និង AutoCAD15 Sep 202121 Oct 2021Download
No.152-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់ (ជុំនុំ)13 Sep 202121 Oct 2021Download
No.195-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារការដ្ឋាន បំពង់ជ័រប៉េអឺ រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់ និងកុំព្យូទ័រ07 Sep 202114 Oct 2021Download
No.179-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់មធ្យោបាយការដ្ឋាន23 Aug 202130 Sep 2021Download
No.145-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារប្លុំបេ ដែកទប់ដី និងក្បាលបុកបេតុង06 Jul 202111 Aug 2021Download
No.136-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់សម្រាប់ជួសជុលបំពង់ប៉េអឺ25 Jun 202115 Jul 2021Download
No.134-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើកទី២ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះផ្តល់សេវាសវនកម្មសម្រាប់គម្រោងបាក់ខែងជំហានទី១25 Jun 202101 Jul 2021Download
No.130-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាសម្អាត និងអនាម័យទូទៅនៅរោងចក្រផលិតទឹកស្អាត និងស្ថានីយបូមទឹកល្អក់និរោធ25 Jun 202128 Jul 2021Download
No.116-2021សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទិ២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់10 Jun 202117 Jun 2021Download
No.110-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់ទន្លេ09 Jun 202111 Aug 2021Download
No.068-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ09 Jun 202111 Aug 2021Download
No.073-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ PAC09 Jun 202111 Aug 2021Download
No.109-2021សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សេវាសវនកម្មសម្រាប់គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទិ១09 Jun 202123 Jun 2021Download
No.105-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាន សម្ភារបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា និងគ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី03 Jun 202107 Jul 2021Download
No.087-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងឧបករណ៍ការិយាល័យ19 May 202123 Jun 2021Download
No.088-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើកទី២ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្តល់សេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់19 May 202109 Jun 2021Download
No.085-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាមេកានិច-ខ្នាតតូច19 May 202121 Jul 2021Download
No.084-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បំពង់ជ័រប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ19 May 202122 Jun 2021Download
No.083-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ផលិតកម្ម ស៊ីម៉ង់ត៍ សម្ផារតភ្ចាប់បំពង់ប៉េអឺ និងបរិក្ខារ SERVER19 May 202123 Jun 2021Download
No.075-2021សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពន្យារពេលការបើកឯកសារដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម20 Apr 202120 May 2021Download
No.056-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើកទី២ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ការស្តារភក់ និងការផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់25 Mar 202107 Apr 2021Download
No.051-2021សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការ​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ដេញ​ថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម ស៊ីម៉ង់ត៍ សម្ភារតភ្ជាប់បំពង់ប៉េអឺ និងបរិក្ខារ SERVER18 Mar 202121 Apr 2021Download
No.038-2021សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការ​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ដេញ​ថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់​ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក និងប្រេងរំអិល05 Mar 202107 Apr 2021Download
No.037-2021សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការ​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ដេញ​ថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់ និងទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព05 Mar 202124 Mar 2021Download
No.035-2021សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការ​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពិគ្រោះ​ថ្លៃ​ការស្តារភក់ និងផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់05 Mar 202124 Mar 2021Download
No.031-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន17 Feb 202110 Mar 2021Download
No.029-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គ់ងគ្រឿងសង្ហារឹម និងម៉ូតូ17 Feb 202110 Mar 2021Download
No.024-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំប្រតិករគីំមី ឧបករណ៍ពិនិត្យគុណភាពទឹក និងគ្រឿងបន្លាស់17 Feb 202124 Mar 2021Download
No.003-2021សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ថ្ម 1x2 និងថ្ម M3017 Feb 202124 Mar 2021Download
No.013-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញចំនួន ០៥កញ្ចប់28 Jan 202103 Mar 2021Download
No.012-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកអាស៊ីតលាង Cell28 Jan 202117 Feb 2021Download
No.008-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវា និងទំនិញចំនួន ០៤កញ្ចប់21 Jan 202124 Feb 2021Download
No.264-2021សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការ​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ដេញ​ថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន14 Jan 202117 Feb 2021Download
No.240-2020សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​ផ្តល់សេវា​ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជី​ផ្ទេរ​មូលបត្រ និងទូទាត់13 Nov 202019 Nov 2020Download
No.217-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាសវនកម្ម12 Oct 202011 Nov 2020Download
No.216-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន12 Oct 202027 Oct 2020Download
No.208-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​​គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី, មេកានិច, ក្ល័រទឹក08 Oct 202011 Nov 2020Download
No.201-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិគ្រោះថ្លៃ​ចំនួន៤​កញ្ចប់08 Oct 202021 Oct 2020Download
No.174-2020សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​​ដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់ទំនិញ ០៥កញ្ចប់23 Sep 202027 Oct 2020Download
No.149-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បំពង់ជ័រប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ26 Aug 202002 Sep 2020Download
No.132-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះ​ដែក​ទប់ដី និង​ក្បាល​បុក​បេតុង26 Aug 202009 Sep 2020Download
No.125-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់អំបិល​ សម្ភារតភ្ជាប់ និងគ្រឿងសង្ហារឹម20 Jul 202026 Aug 2020Download
No.118-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បំពង់ជ័រប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ09 Jul 202012 August 2020Download
No.095-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញចំនួន ៣កញ្ចប់25 Jun 202015 Jul 2020Download
No.084-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ចំនួន ៤កញ្ចប់12 Jun 202015 Jul 2020Download
No.061-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ12 Jun 202012 Aug 2020Download
No.053-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញចំនួន ៥កញ្ចប់21 Apr 202020 May 2020Download
No.050-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរំអិល និងខ្លាញ់គោ15 Apr 202029 Apr 2020Download
No.049-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាគាំទ្រ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់ សម្រាប់រយៈពេល០១ឆ្នាំ15 Apr 202029 Apr 2020Download
No.027-2020សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការ​សម្ភារការិយាល័យ​ប្រេងរំអិល​គ្រឿង​បន្លាស់​ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម05 Mar 202008 Apr 2020Download
No.015-2020សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ ផ្គត់ផ្គង់វិក្កយបត្រ-សក្ខីបត្រ និងផ្គត់ផ្គង់ជួសជុលច្រាំងទន្លេ12 Feb 202011 Mar 2020Download
No.010-2020សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញ​ថ្លៃ​ផ្តល់សេវា​ថែទាំ​ប្រព័ន្ធ Spot Billing និងផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសបោះ​ពុម្ព​វិក្កយបត្រ04 Feb 202026 Feb 2020Download
No.310-2019សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិគ្រោះថ្លៃ ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់ទំនិញ ០៧កញ្ចប់14 Oct 201922 Oct 2019Download
No.211-2019សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ ផ្គត់ផ្គង់ Spot Billing System Upgrade09 May 201929 May 2019Download
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម